สมัครงานกับ AIRA

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)และใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาประเภท A ในฐานะที่ปรึกษา ทางการเงินจากกระทรวงการคลัง นโยบายฝ่ายทรัพยากรบุคคล คือสร้างองค์กรให้มีชื่อเสียง ประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จโดยสรรหาบุคคลที่มี ความรู้มีประสบการณ์ เป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคตโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถทั้งยังมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรมสำหรับพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมรับความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต บริษัทฯ ยินดีและเสนอโอกาสที่ดีสำหรับบุคคลที่มีคุณภาพ เรามีตำแหน่งงานหลายตำแหน่ง ที่ท้าทายความสามารถ ในหลายตำแหน่งหากคุณสนใจที่จะร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งกับเราสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมระบุตำแหน่ง ที่ต้องการ


หัวข้อ :
ข้อความ :
ไฟล์แนบ :