บริการฝึกอบรมภายในองค์กร

 

เรามีหลักสูตรฝึกอบรม และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเเละผู้เข้ารับการฝึกอบรม


การฝึกอบรมภายในองค์กร

• การพัฒนาองค์กร
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ลักษณะตำแหน่งงาน
• ระบบบริหารผลงาน
• การฝึกอบรมภายในองค์กรหลักสูตรต่างๆ


หมวดหลักสูตรฝึกอบรมในปัจจุบัน

หมวดบัญชี-การเงินการธนาคาร

หมวดการพัฒนาองค์กร

หมวดจิตวิทยาและการบริหารงานบุคคล

หมวดการขายและการตลาด

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยากร

วิทยากร


Track Record


Track Record
 
ผู้รับบริการที่ผ่านมา
    ประเภท
บริษัท ทีเคเคโลจิสติกส์ จำกัด การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด การพัฒนาคุณภาพการขายสินทรัพย์
การประเมินมูลค่าหลักประกันและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง, พิธีการสินเชื่อ, การวิเคราะห์ประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักประกันและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง, พิธีการสินเชื่อ, การวิเคราะห์ประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์สินเชื่อ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด การพัฒนาคุณภาพการขายสินทรัพย์สำหรับผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตบอดี้เวิร์ค จำกัด การบริหารความเสี่ยง